بازدید مهندس باقرزاده، مدیرکل استاندارد استان هرمزگان، به اتفاق دکتر انصاری، رئیس پژوهشکده غذایی و کشاورزی، دکتر توکلی، معاون امور استان ها، دکتر سالاروند، رئیس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، و دکتر شرع پسند، رئیس پژوهشکده برق و الکترونیک پژوهشگاه استاندارد

درباره ما

اطلاعات تماس

تلفن: 2-35242291 (076)

دورنگار: 35242293 (076)

آدرس: قشم، بلوار 22 بهمن، اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم

ایمیل: info@qfds.org