آیا نوشابه‌های گازدار فاسد می‌شوند؟

مواردی همچون آلودگی مواد اولیه ، شست و شوی ناقص ظروف و تجهیزات، بسته‌بندی نامناسب و عدم رعایت بهداشت فردی کارکنان از عوامل آلودگی و فساد در نوشابه‌های گازدار می‌باشد.


عوامل میکروبی آلوده کننده نوشابه‌های گازدار:

عوامل میکروبی آلوده کننده نوشابه های گازدار

  1. باکتری‌های مقاوم به اسید که رشد آنها باعث ایجاد رسوب و کدورت، تولید گاز، تغییر طعم، رنگ و بو در این فرآورده می‌شود.
  2. مخمرها در شرایط اسیدی و بدون اکسیژن در نوشابه‌ رشد و تکثیر یافته و باعث تشکیل لایه لزج در سطح فرآورده می‌‌شوند.
  3. کپک‌ها به دلیل وجود گاز دی اکسید کربن موجود در نوشابه‌های گازدار رشد بسیار ناچیزی دارند، مگر در مواردی که بسته‌بندی نهایی محصول، آسیب دیده باشد.

درباره ما

اطلاعات تماس

تلفن: 2-35242291 (076)

دورنگار: 35242293 (076)

آدرس: قشم، بلوار 22 بهمن، اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم

ایمیل: info@qfds.org