حضور اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم در نمایشگاه بین المللی اقتصاد و گردشگری حلال

همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری در سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.


در همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری، اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم به عنوان اولین آزمایشگاه بین المللی و مرجع در داخل کشور و حوزه کشورهای اسلامی معرفی شد.


در این همایش مسئولین حراست سازمان غذا و دارو، کارکنان و معاونین مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و آقای دکتر جنت، رئیس این مرکز از غرفه آزمایشگاه تخصصی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.

بازدید مسئولین حراست سازمان غذا و دارو از غرفه مرآزمایگاه تخصصی مرکز ملی تقیقات حلال جمهوری اسلامی ایرانبازدید همکاران مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران از غرفه آزمایشگاه تخصصی تحقیقات حلالبازدید معاونین مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران از آزمایشگاه تخصصی مرکز ملی تحقیقات حلالبازدید دکتر جنت، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران از غرفه آزمایشگاه تخصصی مرکز ملی تحقیقات حلال


پیام مرجع عالیقدر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی سید محمود شاهرودیدر این همایش پیام مرجع عالیقدر مسلمین جهان حضرت آیت الله العضمی سید محمود شاهرودی قرائت گردید.


همچنین جزیره هنگام به عنوان اولین مرکز گردشگری حلال کشور انتخاب شد.


در این همایش، همچنین رئیس موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با علایق ویژه ضمن بازدید از غرفه آزمایشگاه تخصصی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، کلیه بازرسی های ملی و بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری حلال را به اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم واگذار نمودند.انتخاب جزیره هنگام به عنوان اولین مرکز گردشگری حلال ایرانبازدید رئیس موسسه توسعه و تحقیق گردشگری با علایق ویژه از غرفه آزمایشگاه تخصصی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

درباره ما

اطلاعات تماس

تلفن: 2-35242291 (076)

دورنگار: 35242293 (076)

آدرس: قشم، بلوار 22 بهمن، اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم

ایمیل: info@qfds.org