پیش نشست علمی اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال در سالن همایش مرکز بین المللی مرکز رشد قشم برگزار شد


در این نشست موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

 • E-Number حلال
 • استحاله و علوم تجربی
 • نوشیدنی ها و الکل
 • شوینده های پاک
 • روش های تجزیه و تحلیل سندیت حلال
 • حلال دریایی
 • مروری بر حضور ژلاتین در دنیای حلال
 • تشخیص منشا بافتی ژلاتین گاوی
 • تشخیص منشا حیوانی ژلاتین
 • تشخیص منشا روغن های حیوانی
 • تشخیص نوع ذبح حیوان با آنالیز بیومارکرهای شیمی
سخنرانی مهندس قربانی، مدیرکل غذا، دارو و استاندارد قشم
سخنرانی دکتر سید محمود طباطبایی، دبیر علمی نخستین همایش حلال
حضور مهندس مومنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
سخنرانی مهندس قربانی، مدیرکل غذا، دارو و استاندارد قشم
سخنرانی دکتر محمود طباطبایی، دبیر علمی نخستین همایش فرآورده های حلال
حضور مهندس مومنی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

 

سخنرانی دکتر محبوب نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سخترانی مهندس مومنی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم
سخنرانی دکتر جنت، رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
 سخنرانی دکتر محبوب نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 سخترانی مهندس مومنی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم
 سخنرانی دکتر جنت، رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رضا صادقی، عضو مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار مشهد با موضوع استهاله و علوم تجربی
حضور دکتر دارایی، رئیس آزمایشگاه مرجع کنترل سازمان غذا و دارو
سخنرانی مهندس کوچکی، کارشناس آزمایشگاه تخصی حلال با موضوع تعیین گونه حیوانی منشا ژلاتین توسط Real Time PCR
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رضا صادقی، عضو مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار مشهد با موضوع استهاله و علوم تجربی
 حضور دکتر دارایی، رئیس آزمایشگاه مرجع کنترل سازمان غذا و دارو
 سخنرانی مهندس کوچکی، کارشناس آزمایشگاه تخصی حلال با موضوع تعیین گونه حیوانی منشا ژلاتین توسط Real Time PCR

 

حضور دکتر صادقی، مدیر امور بین الملل مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
حضور دکتر سید یوسف دهبانپور، معاون امور مجلس مرکز ملی تحقیقات حلال مجهوری اسلامی ایران
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حامد صادقی، مشاور فقهی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران با موضوع تفاوت الکل و خمر
 حضور دکتر صادقی، مدیر امور بین الملل مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
حضور دکتر سید یوسف دهبانپور، معاون امور مجلس مرکز ملی تحقیقات حلال مجهوری اسلامی ایران
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حامد صادقی، مشاور فقهی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران با موضوع تفاوت الکل و خمر

 

سخنرانی دکتر ربانی، کارشناس آزمایشگاه تخصصی حلال با موضوع استفاده از مجموعه داده های اسپکتروسکوپی جرمی پروتئومیکس برای تمایز منشا بافتی ژلاتین
حضور دکتر فرزاد کبارفرد، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات سلامت غذا
سخنرانی دکتر نبوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با موضوع حلال دریایی
سخنرانی دکتر ربانی، کارشناس آزمایشگاه تخصصی حلال با موضوع استفاده از مجموعه داده های اسپکتروسکوپی جرمی پروتئومیکس برای تمایز منشا بافتی ژلاتین
حضور دکتر فرزاد کبارفرد، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات سلامت غذا
سخنرانی دکتر نبوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با موضوع حلال دریایی

درباره ما

اطلاعات تماس

تلفن: 2-35242291 (076)

دورنگار: 35242293 (076)

آدرس: قشم، بلوار 22 بهمن، اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم

ایمیل: info@qfds.org